ไขข้อข้องใจ จริง ๆ แล้วทางหลวงมีกี่ประเภท

ฟรี คลังภาพถ่ายฟรี ของ กลางคืน, ตัวเมือง, ตึก คลังภาพถ่าย

เคยสงสัยกันไหมว่า ถนนทางหลวงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ จริง ๆ แล้วทางหลวงมีกี่ประเภทกันแน่ อย่างถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ที่คุ้นเคยกันเป็นทางหลวงแบบไหน แบบเดียวหรือไม่ แล้วใครกันที่เป็นคนดูแลถนนเหล่านี้ มาหาคำตอบกันได้ในบทความนี้

ทางหลวงมีกี่ประเภท?

ไขข้อข้องใจว่าทางหลวงมีกี่ประเภท : ทางหลวงมีทั้งหมด 4 ประเภท โดยแต่ละประเภทจะมีลักษณะและหน่วยงานที่ดูแลแตกต่างกัน รายละเอียดของทางหลวงแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้

 1. ทางหลวงแผ่นดิน เป็นทางหลวง หรือถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างภาค จังหวัดและอำเภอ ซึ่งถนนทางหลวงแผ่นดิน จะมีการบันทึกหมายเลขกำกับบนถนน มีตั้งแต่เลขหลักเดียวไปจนถึงเลขสี่หลัก โดยมีความหมายของตัวเลขแต่ละหลัก ดังนี้
 • ทางหลวงเลขหลักเดียว หมายถึงถนนสายหลักของประเทศ ที่มีจุดเริ่มต้นจากกรุงเทพ เชื่อมต่อไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีถนนทั้งหมด 4 สาย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1(ถนนพหลโยธิน) ไปสุดที่แม่สาย, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เริ่มจากสระบุรีไปสุดที่หนองคาย, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ไปสุดที่จังหวัดตราด, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปสุดที่ อ.สะเดา จ.สงขลา
 • ทางหลวงเลขสองหลัก หมายถึง ทางหลวงแผ่นประเภทที่เชื่อมต่อจากถนนสายหลัก หรือถนนเลขหลักเดียว ที่ตัดผ่านพื้นที่สำคัญหลายจังหวัด เชื่อมต่อกันเป็นระยะทางยาว ตัวอย่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สายอุดรธานี-นครพนม
 • ทางหลวงเลขสามหลัก หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน มีโครงข่ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลขหลักเดียว หรือทางหลวงเลขสองหลัก แต่จะไม่ได้ตัดผ่านพื้นที่สำคัญ ช่วยกระจายพื้นที่ถนนออกสู่พื้นที่ย่อย ตัวอย่าง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 สายชัยภูมิ- เขมราฐ
 • ทางหลวงเลขสี่หลัก หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมในลักษณะการกระจายพื้นที่ให้บริการทางหลวงออกสู่พื้นที่ย่อย ไม่ได้เชื่อมต่อเป็นระยะทางยาว เช่น ทางหลวงหมายเลข 1001 เป็นสายแยกของทางหลวงหมายเลข 11 (เชียงใหม่) ไปถึงอำเภอพร้าว
 1. ทางหลวงชนบท เป็นทางหลวงนอกเขตเทศบาล และเขตสุขาภิบาล โดยทางหลวงชนบทจะเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สถานที่สำคัญต่างๆ ในแต่ละจังหวัด โดยจะมีการจัดระเบียบหรือลงทะเบียนบนป้ายทางหลวงไว้ บนป้ายทางหลวงชนบทจะประกอบด้วยตัวอักษรย่อของจังหวัด 2 ตัว (เช่นจังหวัดนนทบุรี จะใช้ตัวอักษรย่อ นบ.) และเลข 4 ตัวมาใช้กำกับ  โดยหมายเลขตัวแรกจะบอกถึงจุดเริ่มต้นว่าเริ่มจากถนนใด โดยมีทั้งหมด 6 หมายเลข ดังนี้
 • เลข 1 : เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลขตัวเดียว
 • เลข 2 : เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลขสองตัว
 • เลข 3 : เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลขสามตัว
 • เลข 4 : เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลขสี่ตัว
 • เลข 5 : เริ่มต้นจากทางหลวงชนบทหรือทางหลวงท้องถิ่น
 • เลข 6 : เริ่มต้นจากสถานที่ เช่น โรงเรียน วัด บ้าน ตําบล อําเภอ
 1. ทางหลวงท้องถิ่น เป็นทางหลวงที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ตำบล หรือเทศบาล การตั้งชื่อถนนทางหลวงท้องถิ่น จะนิยมตั้งตามหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน  ชื่อหมู่บ้าน หรือชื่อสถานที่สําคัญ โดยทางหลวงท้องถิ่นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทางหลวงเทศบาลและทางหลวงสุขาภิบาล
 2. ทางพิเศษ หรือมอเตอร์เวย์ เป็นทางหลวงชนิดพิเศษ ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ถนน สัญจรถึงจุดหมายได้ไวขึ้น ช่วยย่นระยะทางของจุดหมายปลายทาง โดยการใช้ทางพิเศษจะมีการเรียกเก็บค่าผ่านทาง เพื่อใช้ในการบำรุงรักษา ซึ่งค่าผ่านทางก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของชนิดรถ ยกเว้นรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สามารถใช้บริการทางพิเศษได้

สังกัดหรือผู้ดูแลทางหลวงมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

 • “กรมทางหลวง” เป็นผู้ดูแลทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงพิเศษ
 • “กรมทางหลวงชนบท” เป็นผู้ดูแลทางหลวงชนบท
 • “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็นผู้ดูแลทางหลวงท้องถิ่น

ทำหน้าที่ผู้ดูแลถนนหนทาง ดำเนินการก่อสร้าง ขยายถนน ซ่อมแซมถนนที่พัง ไปจนถึงการจดทะเบียนถนนหนทางที่มีการตัดใหม่

เมื่ออ่านถึงตรงนี้แล้ว คุณคงจะเข้าใจแล้วว่าทางหลวงมีกี่ประเภท แล้วนอกจากจะเข้าใจในถนนแต่ละประเภท ยังต้องขับรถอย่างระมัดระวังอีกด้วย เพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้  อีกหนึ่งความมั่นใจของผู้ใช้รถใช้ถนน คือการทำประกันรถยนต์ ขอแนะนำประกันรถยนต์ชั้น 1 ของ Rabbit Care ให้ความคุ้มครองครอบคลุมในราคาที่คุ้มค่า และยังช่วยให้คุณอุ่นใจได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีบริการช่วยเหลือแจ้งเคลมง่าย มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือผ่านระบบ LINE OA เข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rabbitcare.com/car-insurance/type1